Menu Close

Prawo rodzinne – charakterystyka

Prawo rodzinne – czym jest?

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego, który za pomocą norm oraz przepisów prawnych reguluje stosunki pomiędzy małżonkami,krewnymi oraz stosunki wynikające z przysposobienia, sprawowania opieki nad kimś bądź z tak zwanej kurateli.

Przepisy zawarte w prawie rodzinnym wynikają z przepisów Kodeksu Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Konstytucji Rzeczpospolitej, a także licznych aktów prawnych i przepisów międzynarodowych.
Dzięki przepisom prawa rodzinnego możliwe stało się stworzenie norm oraz reguł postępowania w najmniejszej komórce społecznej jaką jest rodzina oraz ochrona małoletnich jej członków.

Prawo rodzinne zajmuje się miedzy innymi kwestiami dotyczącymi obowiązku przestrzegania wierności w małżeństwie oraz posłuszeństwa dzieci względem ich rodziców, czy też zasad na bazie których możliwe jest udzielanie małżonkom rozwodów, bądź też wskazanie przepisów na podstawie, których możliwym staje się unieważnianie małżeństw.

Poniżej przedstawiono nadrzędne zasady prawa rodzinnego oraz opiekuńczego:

 • zasada dobra dziecka
 • zasada dobra rodziny
 • zasada monogamii
 • zasada uprawnienia kobiety i mężczyzny
 • zasada szczególnej ochrony rodziny i dziecka przez państwo
 • zasada trwałości małżeństwa

Najczęstszymi ze spraw toczących się przed sądem rodzinnym są sprawy dotyczące ustalenia alimentów na dziecko lub dzieci oraz kwestie rozwodowe, jednak oprócz nich istnieją również sprawy:

 • o przysposobienie lub też o jego rozwiązanie
 • o ustanowienie kuratora dla osoby małoletniej
 • o unieważnienie małżeństwa
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • o ustalenie ojcostwa lub ustalenie macierzyństwa
 • o zaprzeczenie ojcostwa lub zaprzeczenie macierzyństwa

Obowiązek płacenia alimentów, a przepisy zawarte w Kodeksie Prawa Rodzinnego.

Według przepisów oraz norm ustalonych w prawie rodzinnym obowiązkiem rodziców jest ustalanie środków utrzymania na swoje dziecko lub dzieci do momentu uzyskania przez nie pełnoletności, bądź do osiągnięcia dwudziestego szóstego roku życia – o ile dziecko stale się uczy.
Zwykle alimenty przekazywane są w formie pieniężnej do rąk własnych gotówką, bądź na konto drugiego rodzica – tego który na stałe mieszka z dzieckiem lub dziećmi. W Polsce oraz większości europejskich krajów po rozwodzie rodziców dzieci najczęściej zostają przy matce, a to ojciec płaci na rzecz kosztów ich opieki oraz utrzymania stosowne alimenty.  Bywają jednak także sytuacje odwrotne – kiedy to kobieta odchodzi od rodziny i wtedy ona zostaje zobowiązania do dzielenia wraz z byłym małżonkiem lub partnerem kosztów utrzymania wspólnego dziecka, lub dzieci oraz płacenia alimentów.

Alimenty można uzyskać zarówno podczas tak zwanej ugody – zawartej przez obie strony w obecności notariusza oraz zatwierdzonej przez sąd. Rozwiązanie to jest zdecydowanie najlepszym z punktu widzenia formalnego oraz czasu oczekiwania, a także w najmniejszym stopniu wpływa na samopoczucie oraz zdrowie psychiczne dzieci – a to o ich dobro głównie chodzi.

Kolejnym sposobem na ustalenie należnych alimentów jest założenie odpowiedniej sprawy w sądzie – sąd ustala kwotę alimentów na podstawie tego jak wysokie są zarobki oraz możliwości osoby, która alimenty te będzie płacić . Jeżeli powód po ustaleniu wyroku w sprawie alimentów wciąż uchyla się od ich płacenia to istnieje możliwość otrzymania pomocy materialnej w ramach pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jednak wysokość takiego świadczenia nie może przekroczyć 500 złotych na jedno dziecko oraz należy wykazać się dosyć niskim dochodem w przeliczeniu na jednego członka rodziny, aby taką pomoc uzyskać.

Niepłacenie alimentów można także skierować do komornika sądowego, który ma prawo zająć pensję osoby uchylającej się od płacenia, a także spróbować uzyskać alimenty od dziadków dzieci – na przykład w sytuacji kiedy ich ojciec lub matka nie pracują, a  dziadkowie mają stałe źródło dochodu.